ซ่อมประตูม้วนประตูเหล็ก

ซ่อมประตูม้วนประตูเหล็ก

ซ่อมประตูม้วนประตูเหล็ก

ซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กคอรันดัมหรือว่ากะรุน มีองค์ประกอบด้านเคมีเป็นอะลูมิเนียมออกไซด์(Al2O3) มีความแข็งแรง 9 น้อยกว่าเพชร 1 ชั้น ค่า ถ.พ. 3.94-4.08 ค่าดัชนีผกผัน 1.768-1.778 (o ) และ 1.760-1.769 (e ) ประเภทที่มีสีแดงไปจนถึงแดงพอควร เรียกว่า "ซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กทับทิม" ส่วนลักษณะที่มีสีอื่นๆ เรียก "แซปไฟร์" ทั้งหมด แซปไฟร์สีน้ำเงิน เรียกว่า "ซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กไพลิน" สีเหลืองเรียกว่า "ซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนบุษราคัม" สีเขียวเรียก "ซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กเขียวส่อง" หรือไม่ก็ "ซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กเขียวมรกต" ส่วนลักษณะที่มีเนื้อทึบเกลารูปหลังเบี้ยซึ่งมีสีเทาพร้อมกับเทาดำเป็นโดยมากพร้อมด้วยมีรูปดาวเรียก "ซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กสตาร์หรือซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนสาแหรก (star sapphire)" เจอได้เยอะในเมืองจันทบุรี การอุบัติ ทับทิม-แซปไฟร์มีที่มาจากหินภูเขาไฟลักษณะบะซอลต์ (basalt) โดยทั่วไปจะพบซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนหมกอยู่ในหินบะซอลต์นั้นได้นิดหน่อย โดยรวมจะพบซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนรอดพ้นเปื่อยยุ่ยอยู่กับที่ในดินบะซอลต์(residual basaltic soil) พร้อมด้วยลักษณะโยกย้ายจากแหล่งที่มาได้ชื่อว่า "ลักษณะลานแร่ (placer)" บริเวณที่พบเจอในประเทศ ทับทิมจะพบมากในเขตพื้นที่ขลุง จังหวัดจันทบุรี กับอำเภอภูสมิง พร้อมด้วยบ่อไร่ จังหวัดตราด แซปไฟร์เจอะเยอะมากในพื้นที่อำเภอเมือง บริเวณท่าใหม่ กับพื้นที่ขลุง เมืองจันทบุรี บริเวณบ่อซ่อมประตูม้วนประตูเหล็ก จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเด่นชัยพร้อมด้วยวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เขตพื้นที่กันทรลักษ์พร้อมทั้งขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่วิเชียรบุรี เมืองเพชรบูรณ์ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการบังเกิดกับต้นกำเนิดซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนโดยรวม ผลิตผลรัตนชาติของประเทศส่วนมากเป็นผลผลิตซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนทับทิม-แซปไฟร์ซึ่งทำรายได้ให้แก่ชาติปีละหลายหมื่นล้านบาท คร่าวๆร้อยละ 95 ของซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนดังกล่าวข้างต้นที่ขุดได้มาจากจังหวัดจันทบุรี ตราด พร้อมกับกาญจนบุรี ด้านโกเมน เพทาย นิลตะโกพร้อมทั้งนิลเสี้ยน (ไพรอกซีน) เป็นเพียงผลผลิตซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กได้ จากการเกิดซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กทับทิม-แซปไฟร์แค่นั้น มีการนำมาดัดแปลง ทำเครื่องแต่งจำหน่ายเช่นเดียวกัน ถ้าว่ามีค่าไม่สูงมากนักกับโดยมากทำการค้ากันเฉพาะด้านในประชาชาติ การส่งออกมีน้อย ผลรวมผลิตผลนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ตลอด พุทธศก2540 เมืองตราดผลิตได้ 1,130,904 กะรัต จังหวัดจันทบุรีมีผลิตผลในปี พุทธศักราช 2531 ถึง พุทธศักราช2537 รวม 1,962,815 กะรัต เมืองกาญจนบุรี มีผลผลิตในปี พ.ศ.2531 ถึง พ.ศ.2541 รวม 21,330,568 กะรัต เฉพาะในปี พุทธศก2541 เมืองกาญจนบุรี มีผลิตผล 1,010,250 กะรัต พร้อมทั้งเป็นจังหวัดที่มีการกำเนิดซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กแซปไฟร์มากที่สุดในยุคปัจจุบัน