Programmatic Po RODO. Czy Zmiany To Szansa Czy Zagrożenie Dla Branży?

Programmatic Po RODO. Czy Zmiany To Szansa Czy Zagrożenie Dla Branży?

Niektóre elementy naszych stron mogą wyświetlać się niepoprawnie. Strona Internetowa Zgodna Z RODO to dobry moment na weryfikację polityki ochrony danych, modelu bezpieczeństwa oraz środków organizacyjno-technicznych ochrony danych w wydawnictwie, ponieważ rozporządzenie kładzie duży nacisk na dostosowywanie ochrony do zmieniających się możliwości technicznych.W tym momencie Unia Europejska ujednolica zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych na terenie UE. Zabezpieczane dane osobowe są to dane, które pozwalają nas zidentyfikować, np. imię i nazwisko, numer PESEL, adres, e-mail (jeżeli zawiera imię i nazwisko osoby) lub pokrewne informacje.Administrator na etapie pozyskiwania danych osobowych będzie zobowiązany do podania nowych informacji np.: podstawie prawnej przetwarzania, danych kontaktowych do inspektora, okresie przechowywania danych, prawie do ich przenoszenia, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie itp.Przekazywania danych innym firmom, integrowania danych z różnych źródeł, śledzenia lokalizacji etc.) domyślnie zaznaczone jest pole oznaczające „zgodę” (suwak, checkbox etc.). Przed rządami RODO to była częsta praktyka, szczególnie wśród zagranicznych firm.W przypadku jednak gdy chce wykorzystywać dane osobowe użytkowników w innych celach, przykładowo aby wyświetlać im dedykowane oferty marketingowe, oparte na ich dotychczasowych preferencjach, Funpage Przetwarza Dane Osobowe , wieku, płci czy też lokalizacji, powinien uzyskać w tym zakresie odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.